מורים מקצועיים

אומנות: מיכל נצר, נורית כהן, מירי חסיד, מירי קלי, טובה שטינמץ
חינוך גופני: סיני אטיק, רויטל מלול, רותם עזרן.
גמרא:,אבי שמל, הרב אריה אדרי,גדעון אושר שמואלי, שלמי ישי.
דרמה: בת אל כהן
מדעים: צחית כהן, אודילי יחיאלי, יונית שפירא, נורית אהרנשטם, יפעת פאר, מאירה אלינסון, מעיין צפדייה, רוחמה
רוטמן.
מתמטיקה: שרה קהלני, רחל רובינשטיין, אילת זנו, רוית שומכר.
אנגלית: עמליה ליטקה, רחל ליפשיץ, שירה סביר, ג'ודי בקר, תהילה נאמן, שרה גטנו, דורית מוסקין, הליין ברנר.
חינוך מיוחד: דבי שגיא, נעמה פויער, הודיה בר ניצן , חני אלמליח.
תנ"ך: רות מרק
מחשבים: בטי כץ
משנה והלכה: נורית אהרנשטם, מאירה אלינסון, טלי כרמון.
עולים ותושבים חוזרים: ענת מילקה
פינת חי: אפרת המר

סייעות: לורנס כרמונה, מיכל רבהון, אורית וינברג, ציפי גול, נדיה זאב,
ורד וייס, ריקי גיל, , הודיה בצון , ליטל לוי, מינה לוי, מיכל שוע,
רבקה פרץ, קטי גבאי, קטי בן שמעון, אנאל באר, תהילה בצון, מירי אהרונוב .