מחנכים

א'1 -שרה יהלומי
א'2 -שולמית סיון
א'3 -דקלה חלילי
א'4 -אסתי כהן
ב'1 -שושי מוריס
ב'2 -שרון פריד
ב'3 -חנה אלמקייס
ב'4 -תמר המברסטון מ"מ אביגיל גולדברג
ב'5 -חנה פרץ
ג'1 -חני מלכה
ג'2 -תהילה אלביינדר
ג'3 -מאירה נוימן
ג'4– רחל שרעבי
ג'5 -רות ששון
ג'6 -חני שוורץ ושירה גורדון
ד'1 -רחל נשיא
ד'2-תהילה נאמן
ד'3 -שרה עדס
ד'4 -הדס מימון
ד'5 -אורית פייבלזון
ד'6 -מיכל פרוינד
ה'1 -אבי שמל
ה'2 -חני שניידר
ה'3 -גדעון אושר שמואלי
ה'4 -מירי חן
ה'5 -אודיה בד"ט
ה'6 -בת אל מרשה
ה'7 -ענבל ברזילי
ו'1 -אילנה כהן
ו'2 – שלמי ישי
ו'3 -אילנית אמדדי
ו'4– חניאל סמט
ו'5 -חמוטל מליק
ו'6 -אורית נוטה מ"מ שני ברג
ז'1 – עטרה מרכוס
ז'2 -הדס שטריק
ז'3 -אודילי יחיאלי
ז'4 -משואה זלצר
ח'1 -יונת בירנשטוק
ח'2 -נעמה יקותיאל