בעלי תפקידים

הרב אהרן פאלק- רב ביה"ס
נעמי דעדוש– יועצת כיתות א'-ג'
מרים בן ישר- יועצת כיתות ד'-ח'
תהילה מס- פסיכולוגית כיתות א'-ג'
יעקב יוגוביץ- פסיכולוג כיתות ד'-ו'
גילה סבן- פסיכולוגית כיתות ו'-ח'
רכזת כיתות א'- שרה יהלומי
רכזת כיתות ב'- חנה אלמקייס
רכזת כיתות ג'- רחל שרעבי
רכזת כיתות ד' – רחל נשיא
רכזת חטיבה הביניים- טלי כרמון
רכזת חברתית- אודיה בד"ט
רכזת מחשבים- בטי כץ
רכזת זהירות בדרכים- רויטל מלול
רכזת טיולים- שירה סביר
רכזת חשבון א'-ו'- זהר סרי
רכזת עברית – אילנית אמדדי
רכזת מדעים- צחית כהן
רכזת אנגלית – עמליה ליטקה
רכזת חינוך מתוך אמונה- נעמה יקותיאל
רכזת חדר תנ"ך- רות מרק
רכזת אומנות – מיכל נצר
רכז ספורט ועב"ט- סיני אטיק
רכזת "ושננתם לבניך"- נורית אהרנשטם
אחראי שכבות:
אבי שמל – ה' בנים
מירי חן – ה' בנות
אילנה כהן – ו' בנים
אילנית אמדדי-ו' בנות

מדריכות מתי"א- ציפי ווהב ורחל אביב

בעלי תפקידים נוספים:
מנהלת העמותה- דליה יעקבס
יו"ר ועד הורים- רננה לוי הכהן
מזכירות: חגית שמואל
אליז תפארת
מנהלת חשבונות: מרים סילבר
אב הבית: דודו אליהו