תאריכים חשובים להמשך השנה

  • אסיפות הורים פרטניות מחצית א'  יום ראשון ט"ו בטבת  23/12/2018
  • יום שני ט"ז בטבת   24/12/2018
  • מסיבת סידור –יום חמישי ט"ז אדר א'   21/2/2019
  • מסיבת בת מצוה – במהלך החודש האחרון של השנה הודעה תפורסם בהמשך.
  • אסיפות הורים פרטניות מחצית ב'  יום רביעי כ"ד אייר 29/5/2019
  • מסיבת סיום ו' בנים– במהלך החודש האחרון של השנה. הודעה תפורסם בהמשך.
  • מסיבת סיום כיתות ח'- יום רביעי כ"ג סיון 26/6/2019
  • חלוקת תעודות – מחצית א'- יום חמישי י"ח שבט 24/1/2019

                       מחצית ב' – יום ראשון כ"ז סיון 30/6/2019

אנא שמרו את התאריכים, אך קחו בחשבון שיתכן ויהיו שינויים.

ידיעות נוספות

תלבושת אחידה

21 באוגוסט 2018

בהתאם להוראות משרד החינוך ובשיתוף עם ועד ההורים, אנו מקיימים מדיניות של תלבושת אחידה המתאימה לערכים עליהם אנחנו מחנכים, כאנשי חינוך שומרי תורה, שהצניעות והאסתטיקה קרובות לליבם. חשוב לנו מאוד

רשימת ספרים תשע"ט

17 ביולי 2018

ספרי לימוד כיתה א' תשעט ספרי לימוד כיתה ב' תשעט ספרי לימוד כיתה ג' תשעט ספרי לימוד כיתה ד' תשעט ספרי לימוד כיתה ה' תשעט ספרי לימוד כיתה ז' תשעט

מכשירים ניידים

22 באוגוסט 2017

בהחלטה משותפת של בית הספר עם ועד ההורים אנו אוסרים הבאת טלפון נייד לביה"ס. אי לכך תלמיד החייב להגיע באופן חד פעמי עם טלפון נייד יפקיד את המכשיר אצל מנהל