מכשירים ניידים

בהחלטה משותפת של בית הספר עם ועד ההורים אנו אוסרים הבאת טלפון נייד לביה"ס.

אי לכך תלמיד החייב להגיע באופן חד פעמי עם טלפון נייד יפקיד את המכשיר אצל מנהל ביה"ס או במזכירות ויוכל לקבלו בסיום יום הלימודים.

 

תלמיד שימצא ברשותו טלפון נייד, הטלפון יוחרם ויוחזר רק לידי ההורים.

ידיעות נוספות

תאריכים חשובים להמשך השנה

21 באוגוסט 2018

אסיפות הורים פרטניות מחצית א'  יום ראשון ט"ו בטבת  23/12/2018 יום שני ט"ז בטבת   24/12/2018 מסיבת סידור –יום חמישי ט"ז אדר א'   21/2/2019 מסיבת בת מצוה – במהלך החודש האחרון

תלבושת אחידה

21 באוגוסט 2018

בהתאם להוראות משרד החינוך ובשיתוף עם ועד ההורים, אנו מקיימים מדיניות של תלבושת אחידה המתאימה לערכים עליהם אנחנו מחנכים, כאנשי חינוך שומרי תורה, שהצניעות והאסתטיקה קרובות לליבם. חשוב לנו מאוד

רשימת ספרים תשע"ט

17 ביולי 2018

ספרי לימוד כיתה א' תשעט ספרי לימוד כיתה ב' תשעט ספרי לימוד כיתה ג' תשעט ספרי לימוד כיתה ד' תשעט ספרי לימוד כיתה ה' תשעט ספרי לימוד כיתה ז' תשעט