לוח הודעות

תאריכים חשובים להמשך השנה

אסיפות הורים פרטניות מחצית א'  יום ראשון ט"ו בטבת  23/12/2018 יום שני ט"ז בטבת   24/12/2018 מסיבת סידור –יום חמישי ט"ז אדר א'   21/2/2019 מסיבת בת מצוה – במהלך החודש האחרון

תלבושת אחידה

בהתאם להוראות משרד החינוך ובשיתוף עם ועד ההורים, אנו מקיימים מדיניות של תלבושת אחידה המתאימה לערכים עליהם אנחנו מחנכים, כאנשי חינוך שומרי תורה, שהצניעות והאסתטיקה קרובות לליבם. חשוב לנו מאוד

רשימת ספרים תשע"ט

ספרי לימוד כיתה א' תשעט ספרי לימוד כיתה ב' תשעט ספרי לימוד כיתה ג' תשעט ספרי לימוד כיתה ד' תשעט ספרי לימוד כיתה ה' תשעט ספרי לימוד כיתה ז' תשעט

מכשירים ניידים

בהחלטה משותפת של בית הספר עם ועד ההורים אנו אוסרים הבאת טלפון נייד לביה"ס. אי לכך תלמיד החייב להגיע באופן חד פעמי עם טלפון נייד יפקיד את המכשיר אצל מנהל