שכבה ד'

        

                                  מרחבי כיתות-30