לוח צלצולים

שיעור

משעה

עד שעה

שיעור 1
8:00
9:00
שיעור 2
9:00
9:45
הפסקה
9:45
10:15
שיעור 3
10:15
11:00
שיעור 4
11:00
11:45
הפסקה
11:45
12:00
שיעור 5
12:00
12:45
הפסקה
12:45
13:15
שיעור 6
13:15
13:55
הפסקה
13:55
14:05
שיעור 7
14:05
14:45
הפסקה
14:45
14:55
שיעור 8
14:55
15:30