חופשות תשע"ח 2017-2018

1.

פתיחת שנת הלימודים תשע"ז: פתיחת שנת הלימודים תתחיל ביום ראשון,               י"ב באלול תשע"ז, (3 בספטמבר 2017), בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.

2.

ראש השנה: ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים רביעי, חמישי ושישי, כ"ט באלול התשע"ז עד ב' בתשרי התשע"ח, 20-22 בספטמבר 2017. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, ד' בתשרי התשע"ח, 24 בספטמבר 2017.

3.

יום הכיפורים ערב החג ויום החג, הימים שישי ושבת, ט'-י' בתשרי התשע"ז, 29-30 בספטמבר 2017. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, י"א בתשרי התשע"ח, 1 באוקטובר 2017.

4.

סוכות ערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום רביעי, י"ד בתשרי התשע"ח, 4 באוקטובר 2017, עד יום שישי, כ"ג בתשרי התשע"ח, 13 באוקטובר 2017. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ה בתשרי התשע"ח, 15 באוקטובר 2017.

5.

חנוכה: מיום חמישי, כ"ו בכסלו התשע"ח, 14 בדצמבר 2017, עד יום רביעי, ב' בטבת התשע"ח, 20 בדצמבר 2017. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ג' בטבת התשע"ח, 21 בדצמבר 2017.

6.

ט"ו בשבט: יום רביעי, ט"ו בשבט התשע"ח, 31 בינואר 2018.

7.

פורים: הימים רביעי, חמישי ושישי , י"ג ו-ט"ו באדר התשע"ח, 28 בפברואר, 1-2 במרס 2018. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, י"ז באדר התשע"ח, 4 במרס 2018.

8.

פסח: מיום חמישי, ו' בניסן התשע"ח, 22 במרס 2018, עד יום שבת, כ"ב בניסן התשע"ח, 7 באפריל 2018. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ג בניסן התשע"ח, 8 באפריל 2018.

9.

יום העצמאות: יום חמישי, ד' באייר התשע"ח, 19 באפריל 2018 – הוקדם. הלימודים יתחדשו ביום שישי, ה' באייר התשע"ח , 20 באפריל 2018. יום העצמאות נדחה.

10.

ל"ג בעומר: יום חמישי, י"ח באייר התשע"ח, 3 במאי 2018. הלימודים יתחדשו ביום שישי, י"ט באייר התשע"ח, 4 במאי 2018.

11.

יום ירושלים: יום ראשון, כ"ח באייר התשע"ח, 13 במאי 2018.

 

12.

חג השבועות: ערב החג, החג ואסרו חג, הימים שבת, ראשון ושני, ה'- ז' בסיוון התשע"ח, 19 במאי עד 21 במאי 2018. הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ח' בסיוון התשע"ח,        22 במאי 2018.

13.

סיום שנת הלימודים
בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תסתיים השנה ביום חמישי, ט"ו בתמוז התשע"ח,    28 ביוני 2018.

14.

ימי צוםיום לימודים קצר לילדי כיתות ד' – ח' מסיימים בשעה 13:30.

(ילדי כיתות א' – ג' מסיימים בשעה 14:00)

1.

צום גדליה: יום ראשון, ד' בתשרי התשע"ח, 24 בספטמבר 2017

 

2.

עשרה בטבת: יום חמישי, י' בטבת התשע"ח, 28 בדצמבר 2017

 

3.

תענית אסתר: יום רביעי, י"ג באדר התשע"ח, 28 בפברואר 2018

 

4.

עשרה בתמוז: יום ראשון, י"ז בתמוז התשע"ח, 1 ביולי 2018

 

5.

תשעה באב: יום ראשון, י' באב התשע"ח, 22 ביולי 2018