חופשות תשע"ט 2018-2019

החג

התאריך

הערות

ראש השנה

ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים ראשון, שני ושלישי, כ"ט באלול התשע"ח עד ב' בתשרי התשע"ט, 11-9 בספטמבר 2018. 
הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ג' בתשרי התשע"ט, 12 בספטמבר 2018.

 

יום הכיפורים

ערב החג ויום החג, הימים שלישי ורביעי,ט'-י' בתשרי התשע"ט, 19-18 בספטמבר 2018. 
הלימודים יתחדשו ביום חמישי, י"א בתשרי התשע"ט, 20 בספטמבר 2018.

 

חג הסוכות

ערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום ראשון, י"ד בתשרי התשע"ט, 23 בספטמבר 2018, עד יום שלישי, כ"ג בתשרי התשע"ט,2 באוקטובר 2018. 
הלימודים יתחדשו ביום רביעי, כ"ד בתשרי התשע"ט, 3 באוקטובר2018.

 

חנוכה

מיום שלישי, כ"ו בכסלו התשע"ט,4 בדצמבר 2018, עד יום שני, ב' בטבת התשע"ט, 10 בדצמבר 2018.
הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ג' בטבת התשע"ט, 11 בדצמבר 2018. 

 

ט"ו בשבט

יום שני, ט"ו בשבט התשע"ט, 21 בינואר 2019.

יום ט"ו בשבט הוא יום לימודים.

פורים

הימים רביעי, חמישי ושישי, י"ג, י"ד ו-ט"ו באדר ב' התשע"ט, 22-20 במרס 2019. 
הלימודים יתחדשו ביום ראשון, י"ז באדר ב' התשע"ט, 24 במרס 2019.

 

פסח

מיום חמישי, ו' בניסן התשע"ט, 11 באפריל2019, עד יום שבת, כ"ב בניסן התשע"ט,27באפריל 2018. 
הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ג בניסן התשע"ח, 28 באפריל2019.

 

יום העצמאות

יום חמישי, ד' באייר התשע"ט, 9 במאי 2019. 
הלימודים יתחדשו ביום ראשון ז' באייר התשע"ט, 12 במאי 2019.

הוקדם

ל"ג בעומר

יום חמישי, י"ח באייר התשע"ט,23 במאי 2019.
הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"א באייר התשע"ט, 26 במאי 2019.

 

יום ירושלים

יום ראשון, כ"ח באייר התשע"ט,
2 ביוני 2019.

יום ירושלים הוא יום לימודים והוא יצוין באירועים במוסדות החינוך ובעליית בני נוער לירושלים.

חג השבועות

ערב החג, החג ואסרו חג, הימים שבת, ראשון ושני, ה'-ז' בסיוון התשע"ט, 10-8 ביוני 2019. 
הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ח' בסיוון התשע"ט, 11 ביוני 2019.

 

צומות

היום

התאריך

הערות

צום גדליה

יום רביעי, ג' בתשרי התשע"ט,

12 בספטמבר 2018

 א' –ג' מסיימים בשעה 14:00

ד'-ח' מסיימים בשעה 13:00

עשרה בטבת

יום שלישי, י' בטבת התשע"ט,

18 בדצמבר 2018

  א' –ג' מסיימים בשעה 14:00

ד'-ח' מסיימים בשעה 13:00

תענית אסתר

יום רביעי, י"ג באדר ב' התשע"ט,

20 במרס 2019

אין לימודים

שבעה עשר בתמוז

יום ראשון, י"ח בתמוז התשע"ט,

21 ביולי 2019

נדחה – אין לימודים

תשעה באב

יום ראשון, י' באב התשע"ט,

11 באוגוסט 2019

נדחה – אין לימודים