דבר המנהל

הורים ותלמידים יקרים,

כל שנה נפתחת בציפיות, שאיפות ותקוות חדשות.
השנה אנו ממשיכים בעשייה חינוכית משותפת
והתחדשות פדגוגית בתחומי דעת שונים.
הנושא השנתי בו נתמקד השנה יהיה

"שבת"

נלמד על ייחודה, חשיבותה, המנהגים השונים
והקשר שלה לעם ישראל.

אנו מאמינים שחיבור השבת לעולמם של הילדים הינו
ערך עליון והדרך לכך היא על – ידי:
"חיבור שמים וארץ"

החינוך לערכים אותם אנו רוצים להנחיל לתלמידינו יגיע
ממקום של אהבה, עקביות ודוגמא אישית ובשילוב
אמונה, שיתופי פעולה וכבוד הדדי, נמשיך ונוביל את ביה"ס קדימה.

אני מאחל לכולנו שנה של התחדשות וצמיחה משותפת.

יוסי שרבי
מנהל "עשה חיל"